شرکت نسوزکار آذرخش

Change Language:

English

نصب و آجرچینی کوره های پخت آند

بازگشت به صفحه قبل <<

Fritz Werner نصب و آجرچینی کوره های پخت آند شماره 1 و 2 مجتمع المهدی - هرمزال برای شرکت آلمانی که در طی آن 8000 تن مواد نسوز در مدت 20 هفته و 9500 تن مواد نسوز در مدت 22 هفته FATA و شرکت ایتالیایی نصب و اجرا گردید

2014   All Rights Reserved by Azarakhsh Furnaces Technical Service Co