شرکت نسوزکار آذرخش

Change Language:

English

نسوزکاری انواع کوره های ذوب آلومینیومی

بازگشت به صفحه قبل <<

در سال 1374 کوره های ذوب و نگهدارنده شرکت سیمکات تبریز نسوزکاری کامل گردید
در سال 1392 پس از 17 سال کار مداوم، کوره ذوب شرکت سیمکات مجدداً نسوزکاری گردید (عکسهای ذیل) و چنین راندمانی در کارکرد آستر نسوز کوره های ذوب آلومینیومی نه تنها در ایران بلکه در دنیا بی سابقه می باشد
نسوزکاری کامل کوره ذوب آلومینیومی 34 تنی شرکت آلومتک و طراحی و ساخت فریم جدید درب کوره و تعویض آن با فریم آبگردان قدیم کوره در سال 1383
نسوزکاری کامل دو دستگاه کوره ذوب و نگهدارنده 65 تنی مجتمع آلومینیوم المهدی برای شرکت آلمانی درسال 1383 Fritz Werner

2014   All Rights Reserved by Azarakhsh Furnaces Technical Service Co